نمایش دادن همه 54 نتیجه

نمایش سایدبار

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2K622NWVZ-F705

۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2K642NRUZ-0705

۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2K652NWQZ-0102

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2K652NWQZ-0999

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M622J01Z-0612

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M622J01Z-0999

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M642J02Z-0102

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M682J05Z-0616

۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M682J05Z-0909

۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M6N2JAFZ-F106

۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M6N2JAFZ-F901

۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M702JPPZ-0392

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M7B2JAGZ-0920

۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2K642N64Z-0101

۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

بلوز زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2K642N64Z-0713

۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیراهن زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2A632N2IZ-0128

۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۸۵,۰۰۰ تومان

پیراهن زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2A642NWYZ-0100

۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیراهن زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2A652NYSZ-0305

۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان

تاپ زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M702JPPZ-0920

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2T692J07Z-0100

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2T692J07Z-0616

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2T862JQAZ-0100

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۲,۵۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2T882JSYZ-0100

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۴,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2T882JSYZ-0918

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۴,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M622J01Z-0920

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T612J07Z-0318

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T612J07Z-0630

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T642J06Z-0305

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T642J06Z-0920

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T672J06Z-0920

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T702J08Z-F003

۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T782JQAZ-0100

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T782JQAZ-0316

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T782JQAZ-0714

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T782JQAZ-0920

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T802JQAZ-0100

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T852JPYZ-0335

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T852JPYZ-0920

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2T852JPYZ-0999

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۴,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6G2T6D2JQAZ-0999

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2T692J07Z-0100

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2T692J07Z-0616

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2T722J32Z-F002

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2T852JQAZ-0343

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۲,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2T852JQAZ-0920

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

شومیز زنانه امپریو آرمانی مدل 3G2C642N2IZ-0100

۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۵۱,۰۰۰ تومان

شومیز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2C622N08Z-0102

۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان

شومیز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2C622N08Z-0714

۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان

شومیز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2C672NWVZ-F705

۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

شومیز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2K632N2IZ-0100

۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شومیز زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2K632N2IZ-0999

۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان

تی شرت زنانه امپریو آرمانی مدل 6Z2T852JQAZ-0100

تماس بگیرید

ژاکت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2MZL2MPXZ-0999

تماس بگیرید

سویشرت زنانه امپریو آرمانی مدل 3Z2M772JPVZ-0920

تماس بگیرید

معرفی برند امپریو آرمانی

برند امپریو آرمانی (Emporio Armani) نام تجاری دوم خانواده برند Armani است که در سال 1975 در شهر میلان ایتالیا توسط توسط جورجیو آرمانی تاسیس شد.

برند Emporio Armani بر روند و ویژگی‌های طراحی مدرن تمرکز دارد و هم‌چنین برند Emporio Armani همراه با Giorgio Armani تنها دو نام تجاری خانواده Armani است که عمدتا توسط Giorgio Armani طراحی شده است و هر ساله در هفته مد Milan Fashion Week حضور دارند.

این برند به طراحی و ساخت کالاهای لوکس، پوشاک، لوازم آرایشی، عطر، طراحی داخلی، جواهرات، عینک و ساعت می‌پردازد.