نمایش 1–60 از 539 نتیجه

نمایش سایدبار

سوتین زنانه ماییلدا کد 3321-2

۶۷,۹۰۰ تومان ۴۸,۳۰۰ تومان

سوتین زنانه ماییلدا کد 3321-3

۶۲,۷۰۰ تومان ۵۰,۶۰۰ تومان

سوتین زنانه ماییلدا کد 3321-1

۶۲,۷۰۰ تومان ۴۱,۶۰۰ تومان

سوتین زنانه ماییلدا کد 3300-10

۵۶,۴۰۰ تومان ۴۱,۷۰۰ تومان

سوتین زنانه ماییلدا کد 3300-1

۵۶,۴۰۰ تومان ۵۳,۵۰۰ تومان

تونیک زنانه ماییلدا کد 3464-3

۶۳,۶۰۰ تومان ۵۱,۳۰۰ تومان

تونیک زنانه ماییلدا کد 3464-4

۶۳,۶۰۰ تومان ۵۱,۳۰۰ تومان

تی شرت زنانه ماییلدا مدل 3522-10

۲۰,۷۰۰ تومان ۱۹,۶۰۰ تومان

تی شرت زنانه ماییلدا مدل 3522-11

۲۰,۷۰۰ تومان ۱۹,۶۰۰ تومان

تی شرت زنانه ماییلدا مدل 3522-13

۲۰,۷۰۰ تومان ۱۹,۶۰۰ تومان

تی شرت زنانه ماییلدا مدل 3522-15

۲۰,۷۰۰ تومان ۱۹,۶۰۰ تومان

تی شرت زنانه ماییلدا مدل 3522-9

۱۹,۹۰۰ تومان ۱۸,۹۰۰ تومان

ست تی شرت و شلوار زنانه ماییلدا کد 3465-Y

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۶۰۰ تومان

ست تی شرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3531-4

۲۰۹,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۵۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا کد 3492-3

۲۰۰,۶۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا کد 3492-6

۲۰۰,۶۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3531-2

۲۱۹,۴۰۰ تومان ۲۰۸,۴۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3531-5

۲۰۷,۹۰۰ تومان ۱۶۷,۸۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3533-1

۲۰۷,۹۰۰ تومان ۱۶۷,۸۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3533-2

۲۰۷,۹۰۰ تومان ۱۶۷,۸۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3533-3

۲۰۷,۹۰۰ تومان ۱۵۷,۸۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3533-4

۲۰۷,۹۰۰ تومان ۱۴۷,۸۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه ماییلدا مدل 3533-5

۲۰۶,۹۰۰ تومان ۱۴۷,۰۰۰ تومان

ست سویشرت و شلوار زنانه نام برند مدل 3531-3

۲۱۹,۴۰۰ تومان ۱۷۷,۱۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3187-4

۹۹,۲۰۰ تومان ۸۰,۱۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3303-4

۸۲,۵۰۰ تومان ۶۶,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3303-9

۷۹,۴۰۰ تومان ۶۴,۱۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3312-1

۷۲,۱۰۰ تومان ۵۸,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3313-2

۷۲,۱۰۰ تومان ۶۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3313-5

۷۲,۱۰۰ تومان ۶۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-1

۵۹,۵۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-2

۶۰,۶۰۰ تومان ۴۸,۹۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-4

۶۴,۷۰۰ تومان ۵۲,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-5

۵۹,۵۰۰ تومان ۵۶,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-6

۵۹,۵۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-7

۵۹,۵۰۰ تومان ۵۶,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-8

۵۹,۵۰۰ تومان ۵۶,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3316-2017-9

۵۹,۸۰۰ تومان ۴۸,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3318-2018-1

۷۳,۱۰۰ تومان ۶۹,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3318-2018-2

۷۸,۳۰۰ تومان ۷۴,۳۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3318-2018-3

۷۸,۳۰۰ تومان ۷۴,۳۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3318-2018-5

۷۳,۱۰۰ تومان ۶۹,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3319-2018-8

۶۸,۹۰۰ تومان ۵۵,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3322

۱۰۹,۰۰۰ تومان ۱۰۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3324-GB

۸۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3401-1

۳۲,۰۰۰ تومان ۳۰,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3401-2

۳۷,۶۰۰ تومان ۳۵,۷۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3401-3

۴۱,۸۰۰ تومان ۳۹,۷۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3401-4

۳۶,۵۰۰ تومان ۳۴,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3401-5

۳۹,۷۰۰ تومان ۳۷,۷۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3401-6

۳۶,۵۰۰ تومان ۳۴,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3437-2

۶۵,۸۰۰ تومان ۵۳,۱۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3437-3

۶۵,۸۰۰ تومان ۶۲,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3437-4

۶۵,۸۰۰ تومان ۶۲,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3437-6

۷۱,۰۰۰ تومان ۵۷,۳۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3507-B

۳۳,۴۰۰ تومان ۳۱,۷۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3507-GRAY

۳۳,۴۰۰ تومان ۳۱,۷۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3507-R

۳۳,۴۰۰ تومان ۳۱,۷۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا کد 3507-Y

۳۴,۴۰۰ تومان ۳۲,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه ماییلدا مدل 3325

۱۱۴,۹۰۰ تومان ۹۲,۷۰۰ تومان

معرفی برند ماییلدا

مجموعه ماییلدا از 1395، فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی خود را با تمرکز بر زمینه لباس زیر آغاز نمود. سپس در 1397 با تغییر استراتژی تنها درگاه فروش محصولات خود را بستر اینترنت قرارداد و کار خود را به تولید و توزیع گستره کاملی از پوشاک زنانه و مردانه گسترش داد. اکنون بواسطه ایجاد ارتباط موثر با تولیدکنندگان داخلی و بین المللی، بمنظور کوتاه کردن فاصله تولیدکننده و مصرف کننده و کاهش هزینه تمام شده کالا، به تولید و عرضه تنوع بسیار زیادی از محصولات با قیمت مناسب مبادرت ورزیده و در حال گسترش تنوع محصولات خود است.