نمایش 1–60 از 355 نتیجه

نمایش سایدبار

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-B

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-C

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-DB

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-G

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-LB

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-N

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-P

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۷۴,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-R

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-RB

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-T

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۹۸,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-W

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۶۸,۶۴۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9001-Z

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9002-C

۹۲,۷۰۰ تومان ۷۴,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9002-DB

۱۰۰,۱۰۰ تومان ۸۰,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9002-W

۱۰۰,۱۰۰ تومان ۸۰,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9003-10

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9003-2

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9003-6

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9003-8

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9003-9

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9005-f

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۸۹,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9005-g

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۸۹,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9007-B

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9007-B-GB

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9007-B-Y

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9007-K

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9007-RB

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9007-W-G

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9008-4

۱۴۲,۸۰۰ تومان ۱۱۵,۳۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9008-6

۱۴۰,۶۰۰ تومان ۱۱۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9010-agi

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9010-bg

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9010-cgi

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9010-dd

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9012-B

۱۳۸,۵۰۰ تومان ۱۱۱,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9012-C

۱۲۷,۹۰۰ تومان ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9012-GB

۱۲۷,۹۰۰ تومان ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9012-N

۱۳۸,۵۰۰ تومان ۱۱۱,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9012-R

۱۳۸,۵۰۰ تومان ۱۱۱,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9012-W

۱۲۷,۹۰۰ تومان ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9014-2

۱۲۵,۷۰۰ تومان ۱۰۱,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9014-6

۱۳۲,۰۰۰ تومان ۱۰۶,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9015-B

۱۳۹,۵۰۰ تومان ۱۱۲,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9015-C

۱۳۹,۵۰۰ تومان ۱۱۲,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9015-LB

۱۵۱,۲۰۰ تومان ۱۲۲,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9015-RB

۱۳۹,۵۰۰ تومان ۱۱۲,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9015-W

۱۳۹,۵۰۰ تومان ۱۱۲,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9016-a

۱۰۳,۳۰۰ تومان ۸۳,۴۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9016-b

۹۳,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد 9016a2

۱۰۰,۱۰۰ تومان ۸۰,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ کد b0-9016

۱۰۷,۶۰۰ تومان ۸۶,۸۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل a-9005

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۸۹,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل a-9007

۱۰۳,۳۰۰ تومان ۹۸,۱۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل ad-9010

۱۴۰,۶۰۰ تومان ۱۱۳,۵۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل b-9005

۱۰۵,۴۰۰ تومان ۸۵,۱۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل bgi-9010

۱۳۵,۳۰۰ تومان ۱۰۹,۲۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل c-9005

۱۰۱,۱۰۰ تومان ۸۱,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل c-9007

۱۰۸,۶۰۰ تومان ۸۷,۶۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل cd-9010

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ست شورت و سوتین زنانه پانیذ مدل cg-9010

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان

معرفی برند پانیذ

تولیدی پانیذ ( برادران باقری ) شماره ثبت 69894 در سال 1362 با موضوع تولید انواع لباس زیر زنانه به صورت عمده و گسترده فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است. این تولیدی همواره در تلاش است تا محصولی با کیفیت همراه با استانداردهای روز دنیا و قابل رقابت با بهترین برندهای روز دنیا را به مشتریان گرامی ارائه دهد. اکنون این تولیدی با داشتن فروشگاه های مختلف در سطح شهر، بصورت مستقیم اقدام به فروش محصولات خود نموده است. تیم تحقیقاتی تولیدی همواره سعی کرده است جدیدترین مدل‌های روز دنیا را با توجه به نیاز مشتریان تولید نماید.